Prikbord - Weetjes

Op deze pagina kunt u een nieuwigheid plaatsen d.m.v een e-mail te sturen naar

Seniorenspiegelvengolf@gmail.com
Uw tekst zal een maand op de website blijven staan.
Het Seniorenbestuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste tekst.
Zij is ook niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie.
Het Seniorenbestuur kan de  aanvraag voor plaatsing weigeren, zonder opgaaf van reden.

De te plaatsen tekst voldoet aan
 - Naam aanbieder
 - E-mail adres aanbieder
 - Telefoonnummer  aanbieder
 - Tekst