Over ons

Het Bestuur van de Senioren Spiegelven Genk heet u van harte welkom.

Dave ter Braak zei ooit: “Als je je nooit oud voelt, sterf je jong”  maar dit terzijde.

Lidmaatschap

U kan lid worden van onze gezellige golfclub indien U
    - Volwaardig lid bent van Spiegelven Golfclub Genk c.v.
    - De leeftijd van 50 jaar heeft.

De contributie bedraagt € 50,00 per persoon per jaar.

Tengevolge van Covid-19 is de contributie voor 2021 verlaagd naar € 10,00

Dit bedrag stort u op onze bankrekening
IBAN: BE63 7351 4923 6508 met BIC: KREDBEBB tnv Senioren Spiegelven Genk.

Het hele jaar door spelen wij wekelijks, doorgaans woensdag vanaf 11.00uur, een wedstrijd.
Zie hiervoor de jaarplanning.
Het Bestuur plant ook uitstappen.

Inschrijven voor de wedstrijden doet u best door gebruik te maken van de VVG i-golf app.

 

Onze uitdaging:

De golfsport beoefenen in een wederzijds respect, vriendschap, sportiviteit, fairplay en etikette.
Wij hebben immers een voorbeeld functie.
Ook voor
    - Plaggen terug leggen
    - Bunkers harken
    - Witte lijnen te respecteren, die de voorgreens afbakenen voor trolley en buggy
    - Pitchmarks repareren op de greens
    - Slowplay vermijden, volg de voorgaande flight binnen redelijke korte afstand.