Spiegelven Wedstrijd Reglement

De inschrijvingen voor een wedstrijden dienen te gebeuren via i-Golf en worden afgesloten op donderdagmorgen 9 uur, of drie dagen vòòr de betreffende wedstrijd. De sportcommissie behoudt

zich evenwel het recht om een wedstrijd eventueel vroeger af te sluiten.

Annulering van de inschrijving na de afsluiting en de samenstelling van de flights kan enkel mits geldige reden. Bij teamwedstrijden dient de betrokkene zelf om vervanging te zorgen. Latere

inschrijvingen worden rechtstreeks naar de reservelijst verwezen. Bij voldoende aantal kunnen deze

spelers eventueel deelnemen aan de wedstrijden, doch buiten de prijzen. Indien zij echter een flight

aanvullen of een speler vervangen, komen ze wel in aanmerking voor de prijzen.

 

Het samenstellen van de flights zal gebeuren via willekeurige verdeling. Bij dubbels blijft de keuze van de medespeler vrij.

Iedere speler wordt geacht zich tijdig te informeren omtrent de starttijd. Onder geen beding mag men zelf de afslaglijsten veranderen.

 

Spelers die zich hebben ingeschreven voor een wedstrijd en zonder verwittiging niet komen opdagen, zullen zich moeten verantwoorden voor de sportcommissie. Wanneer er geen grondige reden is voor deze afwezigheid, zal in eerste instantie een verwittiging volgen. Herhaaldelijke afwezigheden zonder reden zullen leiden tot sancties die worden bepaald door de tuchtcommissie.

De wedstrijden zijn strikt voorbehouden voor de leden van de club. De genodigden van de sponsor

zijn uiteraard welkom, nadat de captain hiervan in kennis is gestelden de clubleiding haar akkoord heeft gegeven.

Starttijden

De spelers dienen op de aangegeven starttijd (= op de scorekaart vermelde starttijd) klaar te zijn om af te slaan op de start plaats. Indien een speler binnen de 5 minuten na zijn starttijd om te spelen op zijn startplaats aan komt, dan krijgt hij : 2 strafslagen in strokeplay en in stableford of verlies van de 1

ste hole in matchplay (R 6-3). De tijd volgens de klok op hole 1 geldt. Wie later dan 5 minuten na zijn starttijd aankomt op de startplaats wordt gediskwalicifeerd.

 

De prijzen voor de wedstrijden zullen enkel aan de winnaars overhandigd worden indien zij op de prijsuitreiking aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een prijswinnaar gaat deze prijs naar de volgende

speler in de uitslag. Bij teamwedstrijden volstaat één van de teamgenoten. Alle prijzen, eveneens voor de nevenprijzen, zoals neary, leary, longest, tombola,etc., zullen alleen maar worden uitgedeeld aan diegenen die zich hebben omgekleed. Heren dragen hemd en das of hemd en vest, dames zijn op hun mooist. Een uitzondering voor deze regel geldt enkel voor de flight die slechts 45 minuten vòòr de prijsuitreiking binnenkomt (tijd bij verlaten van green hole 18 telt). Deze spelers hoeven zich niet onmiddellijk om te kleden, maar uit respect voor de organisatoren en de sponsors, zullen zij zich evenwel toch voor dereceptie moeten omkleden.

 

Alle single wedstrijden, zowel in stroke play als in stableford, zijn qualifying of counting.

 

Bij gelijke eindscore wordt rekening gehouden met de 9-6-3-1-12-15 laatste holes. Brut primeert steeds op net, cumul is niet toegelaten. Bij het clubkampioenschap zal bij gelijke score een play-off

gespeeld worden (hole 18)

Gebruik van GSM’s

Het gebruik van een mobiele telefoon door een speler of een caddie op de golfbaan is niet aanbevolen. Echter, in geval van nood of gevaar (voor medische redenen, enz.) of om te telefoneren naar het wedstrijdsecretariaat, mag een mobiele telefoon uitzonderlijk gebruikt worden. In ieder geval zou een telefoon uitgeschakeld moeten zijn of in stille modus staan teneinde de andere spelers niet te storen.

Echter

1. Gebruik van een mobiele telefoon om advies te geven of te vragen in overtreding van Regel 8-1:

Matchplay – Verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen. Voor een volgende overtreding – diskwalificatie (Regel 14-3).

2. Gebruik van een mobiele telefoon zoals toegelaten volgens de Regels, maar storend voor andere

spelers :

a. Eerste overtreding: de speler is schuldig aan een overtreding van de etiquette en moet zijn mobieletelefoon uitschakelen.

b. Volgende overtreding: de speler is schuldig aan een ernstige overtreding van de etiquette en de

Commissie mag een straf van diskwalificatie opleggen volgens Regel 33-7..

Onweer

Bij dreigend onweer is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de bal te markeren en zo snel mogelijk de dichtst bijgelegen schuilhut of clubhuis op te zoeken. Indien de wedstrijdleiding signaal geeft, dient de wedstrijd terug hervat te worden. Het is niet toegestaan om na een onderbreking op eigen initiatief definitief de wedstrijd te staken.

Meetinstrumenten

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een wedstrijd

een afstandsmeter gebruikt om andere gegevens te schatten of te meten die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, enz.), overtreedt hij Regel 14-3 (2 strafslagen bij een 1ste overtreding, Diskwalificatie bij verdere overtredingen)

Vervoer

Spelers mogen gedurende de wedstrijd geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij ze de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben of mits toestemming van de sport commissie.

Straf voor overtreding : in Strokeplay 2 strafslagen per hole in overtreding met een maximum van 4 strafslagen; in Matchplay : verlies van elke hole in overtreding met een maximum van 2 holes. Indien

na vaststelling van de overtreding het gebruik van vervoermiddelen voortgezet wordt, wordt de

speler gediskwalificeerd.

Diskwalificatie (33.7)

De richtlijnen van de wedstrijdverantwoordelijken en marshals moeten stipt opgevolgd worden. Bij vaststelling van niet naleving zal de wedstrijdcommissie sancties opleggen overeenkomstig art. 33.7.

Een speler die een overtreding vaststelt van een mede-speler, en verzuimt de speler, zijn marker of de wedstrijdcommissie tijdig te informeren en zodoende de speler toe telaten een incorrecte score in te leveren, wordt gediskwalificeerd. De betreffende speler wordt eveneens gediskwalificeerd voor het indienen van een foutieve score (R6.6)

Toepassing

Dit reglement is van toepassing voor alle wedstrijden, gespeeld op Golfclub Spiegelven, tenzij anders aangekondigd. Tuchtcommissie : bij niet naleving van de reglementen, zal de tuchtcommissie (bestaande uit de captain (of diens plaatsvervanger) en minstens 2 leden van de sportcommissie), samen komen en beslissen aan de hand van het tuchtreglement.