Info over Delen Private Bank

        

Delen Private Bank werd opgericht in 1936 en is sindsdien uitgegroeid tot één van de belangrijkste, onafhankelijke Private Bankers op de Belgische markt.
Met een beheerd vermogen van meer dan 37 miljard euro begeleiden we heel wat klanten bij de opbouw en het beheer van hun vermogen.

In het huidig economisch en financieel klimaat is het duidelijk geworden dat het beheren van een vermogen geen evidente materie meer is.
Terugkijkend op de voorbije jaren kunnen we echter stellen dat onze aanpak telkens opnieuw zijn vruchten afgeworpen heeft.

Onze belangrijkste troeven hierbij zijn onze voorzichtige en transparante aanpak enerzijds en onze patrimoniale begeleiding anderzijds.

Delen Private Bank stelt in de eerste plaats een voorzichtig maar dynamisch discretionair beheer voor. Dit houdt in dat uw vermogen wordt toevertrouwd aan een ervaren beheerder die in het belang van uw portefeuille alle financiële verrichtingen uitvoert. Elke dag opnieuw gaat uw beheerder die uitdaging aan om voor u een optimale return te realiseren aansluitend bij uw beleggersprofiel.

Krachtlijnen van discretionair beheer

EEN ZORG MINDER want uw vermogensbeheerder...

  • is een ervaren specialist die deel uitmaakt van een professioneel team.

  • biedt u een persoonlijke aanpak waarin openheid centraal staat.

  • zorgt voor een aangepaste activaspreiding van uw portefeuille rekening houdend met uw profiel en uw doelstellingen.

  • beheert uw portefeuille voorzichtig maar dynamisch met een weloverwogen flexibele strategie.

PERMANENTE COMMUNICATIE want...

  • uw vermogensbeheerder is steeds beschikbaar: hij beantwoordt uw vragen per telefoon of in een persoonlijk gesprek, op de door u gewenste tijdstippen.

  • onze patrimoniale adviseurs staan steeds ter uwer beschikking bij elke ontwikkeling in uw vermogen.

  • U ontvangt via duidelijke overzichten met details ook alle nuttige gegevens over uw portefeuille.

  • U heeft via Delen OnLine op een eenvoudige manier toegang tot uw portefeuille en andere gegevens van financiële markten.


Indien u een vrijblijvende afspraak wenst, mag u ons altijd contacteren.


Filip Gielkens